Mijn vertrouwen in het bestuur van de Suiker Unie is:
  • Onveranderd

    63%
  • Lager

    32%
  • Hoger

    5%